Thông báo công nhận kết quả tiếp nhận và kết quả xét tuyển
  KẾT QUẢ KIỂM TRA XÉT HẠCH VIÊN CHỨC
  GIẤY BÁO DỰ THI VÒNG 2
  DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TẠI VÒNG 1
  DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022
  THƯ GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐÔI TÁC
  HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN
  Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
DỊCH VỤ

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Cục quản lý tài nguyên nước thông báo: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (tiền thân là Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận) có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước cho Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình tại công trình xả thải Chợ Lầu.

Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623
Phân tích các chỉ tiêu môi trường
Năng lực thiết bị thí nghiệm
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM
Phương châm phòng thí nghiệm
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước
HOẠT ĐỘNG

Để thực hiện đầy đủ, kịp thời tần suất quan trắc đã được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và cung cấp số liệu xuyên suốt phục vụ báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Bình Thuận cũng như cung cấp, dự báo những thông tin và số liệu chính xác về chất lượng môi trường, cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên đến các nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra và đưa ra những biện pháp bảo vệ, ngăn chặn sự cố môi trường được tốt hơn.


Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2019
Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2018
Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2017
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013
TIN TỨC

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ tháng 6/2023. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Minh Ngân và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

 

  
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
Góp ý dự thảo báo cáo nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Bình Thuận”.
Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
VĂN BẢN

Ngày 5/7/2023,  Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận ban hành Công văn số 3006/STNMT-VP về việc tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 2664/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020-2022
Công văn số 6438/BTNMT-TNN Về việc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Quyết định phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148786