Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc
  Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623
  Hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Bình Thuận giai đoạn: 2010 - 2020
  Phân tích các chỉ tiêu môi trường
GIỚI THIỆU

Ngày 04/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận.

Cơ cấu tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
DỊCH VỤ

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Cục quản lý tài nguyên nước thông báo: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (tiền thân là Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận) có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước cho Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình tại công trình xả thải Chợ Lầu.

Phân tích các chỉ tiêu môi trường
Năng lực thiết bị thí nghiệm
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM
Phương châm phòng thí nghiệm
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước
HOẠT ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 70/2015 QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016.
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013
TIN TỨC
"Giờ trái đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiêt kiệm năng lượng qua việc kêu gọi người dân và doanh nghiệp tham gia tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong cùng 1 giờ đồng hồ, bên cạnh đó là tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác về ứng phó biến đổi khí hậu.
Bình Thuận: Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Quy hoạch sân bay Phan Thiết
Nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Bình Thuận đối mặt với hậu họa từ khai thác titan
Bình Thuận: Dân bức xúc vì ô nhiễm từ bãi rác và phế phẩm hải sản
Sẽ điều chỉnh ký quỹ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
VĂN BẢN

Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận
Quyết định: Số: 35/2012/QĐ-UBND Về việc Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định: Số: 31/2012/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Chỉ thị: 27/CT-UBND Chỉ thị: Về một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1919865