DỊCH VỤ

 

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN       
 Địa chỉ: 15 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.
 Điện thoại: 0252.823750 - 0252.823385.
 Website: www.quantracmoitruong.binhthuan.gov.vn


             Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các dịch vụ, tư vấn, giám sát, thăm dò và thi công về tài nguyên và môi trường. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

            Trung tâm xin hân hạnh giới thiệu tới Quý Cơ quan, đơn vị về các loại dịch vụ tư vấn môi trường mà Trung tâm chúng tôi chuyên hoạt động, bao gồm:
a. Lĩnh vực lấy mẫu và phân tích mẫu:

-     Thực hiện điều tra, quan trắc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất (Phòng thí nghiệm đã được Văn phòng Chứng nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn VILAS với mã số VILAS 623, ngày 04/02/2013 và chứng nhận đử điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo yêu cầu Nghị định số 127/2014/NĐ-CP (VIMCERTS 145)
b. Lĩnh vực môi trường:

-     Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường;
-     Lập Cam kết bảo vệ môi trường;
-     Lập Đề án bảo vệ môi trường;
-     Lập Đề án Cải tạo phục hồi môi trường;
-     Lập Báo cáo Giám sát môi trường định kỳ;
-     Lập Hồ sơ xác nhận hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường;
-     …
c. Lĩnh vực Tài nguyên nước:

-     Lập Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất;
-     Lập Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
-      ---
d. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản:

   Lập hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò, thi công thăm dò, giám sát thăm dò;
-    Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn;
 -  ...

Với phương châm hoạt động: “Nhanh chóng - Chính xác - Uy tín - Chuyên nghiệp” cùng với ưu thế về thiết bị và con người, đồng thời luôn biết lắng nghe các yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của khách hàng để liên tục nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn;

Trung tâm chúng tôi rất hy vọng sẽ có cơ hội được hợp tác để góp phần vào sự phát triển không ngừng của Quý công ty và cải thiện môi trường sống của chúng ta. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận tin tưởng sẽ đáp ứng tốt nhất sự mong đợi của Quý khách hàng.

Để biết thông tin chi tiết, Quý khách xin liên hệ theo số điện thoại: 0252.823750 – 0252.823385.

 

Chi tiết
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148784