Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623
7:56' 3/3/2013

Vừa qua, Văn phòng công nhận chất lượng (BOA), Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức công nhận Phòng thí nghiệm, Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận, đạt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 kể từ ngày 04/02/2013 - Chứng chỉ VILAS số hiệu 623. 

                                    

                                                                           Chứng chỉ VILAS

Đạt được kết quả trên là do được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, lãnh đạo Trung tâm Quan trắc; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng ban cũng như sự làm việc miệt mài của tập thể cán bộ phòng thí nghiệm trong những năm qua. Đây cũng là dịp để tập thể các cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Quan trắc tiếp tục phát huy công tác chuyên môn phân tích, kiểm tra, quan trắc môi trường nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như phục vụ nhu cầu xã hội đảm bảo độ chính xác, tin cậy, hiệu quả và nhanh chóng.

ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.
Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.
 
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

 


Các tin tiếp
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước   (27/3/2017)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   (1/4/2016)
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước   (22/4/2014)
Năng lực thiết bị thí nghiệm   (10/2/2014)
DỊCH VỤ   (8/1/2014)
Các dự án đã và đang thực hiện:   (2/4/2013)
Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623   (3/3/2013)
Phương châm phòng thí nghiệm   (26/11/2012)
Phân tích các chỉ tiêu môi trường   (15/11/2012)
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM   (14/11/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124442