Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2020

Để thực hiện đầy đủ, kịp thời tần suất quan trắc đã được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và cung cấp số liệu xuyên suốt phục vụ báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Bình Thuận cũng như cung cấp, dự báo những thông tin và số liệu chính xác về chất lượng môi trường, cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên đến các nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra và đưa ra những biện pháp bảo vệ, ngăn chặn sự cố môi trường được tốt hơn.


Chi tiết
Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2019

Để thực hiện đầy đủ, kịp thời tần suất quan trắc đã được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và cung cấp số liệu xuyên suốt phục vụ báo cáo Hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh Bình Thuận cũng như cung cấp, dự báo những thông tin và số liệu chính xác về chất lượng môi trường, cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên đến các nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra và đưa ra những biện pháp bảo vệ, ngăn chặn sự cố môi trường được tốt hơn.


Chi tiết
Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2018
Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận, cần phải tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý và quy hoạch môi trường. Muốn làm tốt công tác đó, cần thiết phải có những thông tin và số liệu tốt về hiện trạng cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên của tỉnh dựa trên kết quả quan trắc môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước thải, không khí. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đang triển khai công tác quan trắc môi trường hằng năm dưới sự điều phối và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Chi tiết
Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2017
Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận, cần phải tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý và quy hoạch môi trường. Muốn làm tốt công tác đó, cần thiết phải có những thông tin và số liệu tốt về hiện trạng cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên của tỉnh dựa trên kết quả quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước thải, không khí. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đang triển khai công tác quan trắc môi trường hằng năm dưới sự điều phối và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016
Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 70/2015 QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016.
Chi tiết
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 192/ QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015.

Chi tiết
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 270/2013 QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014.

Chi tiết
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014

Sông Cà Ty và sông Giêng được hình thành từ các nhánh sông suối lớn có hệ thống khá chằng chịt giúp điều hòa khí hậu và làm nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, ăn uống, tưới tiêu trong nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên các sông, suối, hồ lại là nơi tiếp nhận các nguồn thải sau đó đổ vào hạ lưu ra các biển. Nếu nguồn nước mặt trên hai sông này bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sống của người dân trên các địa bàn huyện Hàm Tân, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí

Thành phố Phan Thiết là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo của tỉnh Bình Thuận, với vị trí nằm tiếp giáp với các huyện trong tỉnh nên có lợi thế lớn cho việc phát triển công – nông – dịch vụ.

Chi tiết
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường

Nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng hồ sơ môi trường, thúc đẩy tiến độ công việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên viên các phòng thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường, ngày 21 tháng 01 năm 2014, Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTQTMT, Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường.

Chi tiết
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT

Ngày 22/11/2013, Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTQTMT, về việc ban hành Quy định thời gian trả kết quả mẫu thử nghiệm cho khách hàng của Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận và Quy định thời gian phân tích mẫu tại Phòng Thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

Chi tiết
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013

Thực hiện Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh; căn cứ theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường giao năm 2013.

       

Chi tiết
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124420