Cơ cấu tổ chức
8:48' 11/4/2019


SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức danh chức vụ

Điện thoại

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

I

Lãnh đạo

1

Nguyễn Thị Lan Anh

03/02/1980

Bình Thuận

Giám đốc

II

Phòng Hành chính Tổng hợp

0252.3823385

1

Cao Thị Thu Huyên

 

Bình Thuận

Kế toán trưởng

2

Hoàng Mỹ Phượng

06/08/1983

Bình Thuận

Phó Trưởng phòng HCTH

3

Trương Thị Lan Chi

24/07/1982

Bình Thuận

Kế toán

4

Lê Thị Mỹ Dung

20/10/1989

Phú Yên

Kế toán

5

Nguyễn Quốc Sanh

19/05/1985

Bình Thuận

Văn thư, thủ quỹ

6

Nguyễn Duy Tân

10/1/1971

Bình Thuận

Lái xe

7

Nhữ Huỳnh Tuấn

1971

Bình Thuận

Bảo vệ

8

Phạm Xuân Trí

25/2/1962

Bình Thuận

Bảo vệ

9

Lê Thị Đoan Chi

26/04/1976

Bình Thuận

Tạp vụ

III

Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật

0252.3823750

1

Lê Thị Thùy Hoan

 

21/08/1982

Thanh Hóa

Phụ trách phòng

2

Phan Văn Hai

20/04/1982

Bình Thuận

Điều tra viên TNMT

3

Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa

28/09/1989

Bình Thuận

Quan trắc viên

4

Đoàn Thị Trúc

26/01/1990

Bình Thuận

Chuyên viên

5

Lê Thanh Phương

15/06/1991

Nghệ An

Chuyên viên

6

Lê Trường Vân

1998

Bình Thuận

Chuyên viên

IV

Phòng Thí nghiệm

0252.3751127

1

Đoàn Thị Ngọc Linh

07/07/1982

Quảng Nam

Trưởng phòng

2

Đặng Thị Kim Long

15/07/1976

Hà Tĩnh

Quan trắc viên

3

Trương Thị Kim Linh

02/09/1989

Quảng Ngãi

Quan trắc viên

4

Trương Thị Mỹ Kim

07/11/1991

Bình Thuận

Quan trắc viên

5

Nguyễn Thị Mỹ Hân

10/4/1990

Bình Thuận

Quan trắc viên

6

Nguyễn Thị Kim Nguyên

03/05/1986

Bình Thuận

Điều tra viên

7

Thanh Thị Thuỳ

1998

Bình Thuận

Chuyên viên

V

Phòng Quan trắc hiện trường

0252.3822129

1

Cao Văn Thành

04/09/1979

Hà Giang

Trưởng phòng

 2  Nguyễn Văn Tuân  01/09/1980   Bình Thuận  Quan trắc viên  

3

Trần Hữu Huy

20/7/1990

Bình Thuận

Quan trắc viên

4

Trần Thị Phương Dung

30/06/1990

Thanh Hóa

Quan trắc viên

5

Đặng Tiến Dũng

14/4/1991

Bình Thuận

Quan trắc viên

6

Ngô Tấn Thành

29/7/1995

Bình Thuận

Quan trắc viên

 7  Phạm Văn Thuận  25/10/1988    BìnhThuận   Quan trắc viên  


 


Các tin tiếp
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TẠI VÒNG 1   (28/4/2023)
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC   (26/4/2023)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022   (27/3/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148782