Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước
13:54' 27/3/2017

Ngày 21 tháng 02 năm 2017, Cục quản lý tài nguyên nước thông báo: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (tiền thân là Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận) có đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước cho Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình tại công trình xả thải Chợ Lầu.Thông báo là căn cứ để Trung tâm tiến hành thực hiện tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép xả thải vào nguồn nước theo đúng quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước và Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

                                                        NỘI DUNG THÔNG BÁO


Các tin tiếp
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước   (27/3/2017)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   (1/4/2016)
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước   (22/4/2014)
Năng lực thiết bị thí nghiệm   (10/2/2014)
DỊCH VỤ   (8/1/2014)
Các dự án đã và đang thực hiện:   (2/4/2013)
Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623   (3/3/2013)
Phương châm phòng thí nghiệm   (26/11/2012)
Phân tích các chỉ tiêu môi trường   (15/11/2012)
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM   (14/11/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148776