Cơ cấu tổ chức
Chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận

Ngày 04/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận.

Chi tiết
Lĩnh vực hoạt động

 

I. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.      Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường và tài nguyên trên địa bàn tỉnh do Sở Tài nguyên  và Môi trường Bình Thuận giao hoặc cơ quan  thẩm quyền đặt hàng.

Chi tiết
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148792