Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
14:18' 1/4/2016

Ngày 6/07/2020, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo yêu cầu của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ và Quyết định số 1480/QĐ-BTNMT ngày 06/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí, bùn và trầm tích


Với hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (số hiệu VILAS 623) và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo yêu cầu Nghị định số 127/2014/NĐ-CP (VIMCERTS 145) cùng với đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, Trung tâm thường xuyên nâng cao năng lực nhằm cung cấp đến Quý khách hàng các dịch vụ thử nghiệm với kết quả tin cậy.


Các tin tiếp
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận đủ điều kiện về năng lực để thực hiện thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước   (27/3/2017)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   (1/4/2016)
Báo cáo trực tuyến Tài nguyên nước   (22/4/2014)
Năng lực thiết bị thí nghiệm   (10/2/2014)
DỊCH VỤ   (8/1/2014)
Các dự án đã và đang thực hiện:   (2/4/2013)
Phòng thí nghiệm công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Số hiệu: VILAS 623   (3/3/2013)
Phương châm phòng thí nghiệm   (26/11/2012)
Phân tích các chỉ tiêu môi trường   (15/11/2012)
Lập đánh giá tác động môi trường - ĐTM   (14/11/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124450