Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận
9:11' 19/5/2016

Ngày 04/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận.Nhấn để xem toàn bộ nội dung Quyết định tại đây


Các tin tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124428