Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016
8:19' 21/4/2017
Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 70/2015 QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016.

Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận (nay là Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận) ban hành Kế hoạch số: 03/TTQTMT-KT, ngày 10/06/2016, Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2016 và Kế hoạch số 02/TTQTMT-KT ngày 15/02/2016, Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước  và không khí năm 2016 nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh . Theo đó:

Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2016:
Thời gian quan trắc
Điểm nền: quan trắc 9 lần/năm. .
Đối với các điểm còn lại: không khí: quan trắc 6 lần/năm, môi trường nước: quan trắc 04 lần/năm.
-         Đợt 1: Dự kiến 27/04 - 31/5/2016 : quan trắc chất lượng môi trường không khí;
-         Đợt 2: Dự kiến 06/6 - 24/06/2016: quan trắc chất lượng môi trường nước và  không khí;
-         Đợt 3: Dự kiến 04/7 - 29/07/2016: quan trắc chất lượng môi trường nước và  không khí;
-         Đợt 4: Dự kiến 08/8 - 5/09/2016: quan trắc chất lượng môi trường nước và  không khí;
-         Đợt 5: Dự kiến12/9 - 30/09/2016: quan trắc chất lượng môi trường không khí;
-         Đợt 6: Dự kiến 10/10 - 4/10/2016: quan trắc chất lượng môi trường không khí và nước
Vị trí, chỉ tiêu, tần suất quan trắc …(chi tiết)                                                   
Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước và không khí năm 2016:
A. Đối với môi trường nước:
Phạm vi thực hiện: 
        Môi trường nước tại các nguồn xả của khu/cụm tập trung chế biến thủy hải sản trên địa bàn TP.Phan Thiết, thị trấn Phan Rí Cửa- huyện Tuy Phong, thị xã LaGi
Vị trí lấy mẫu:
-       Điểm tiếp nhận nước thải sau HTXLNT tập trung Cảng cá Phan Thiết;
-       Điểm tiếp nhận nước thải Nam Cảng cá Phan Thiết;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu chế biến thủy hải sản Phú Hài;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Mũi Né;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Mũi Kê Gà;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Cảng cá La Gi;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Cảng cá Phan Rí Cửa;
Tần suất và chỉ tiêu phân tích: 
-       Tần suất lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 1 lần với chỉ tiêu đánh giá: pH, TSS, BOD5, COD, Phosphat, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Nitrit, Cl-, Tổng Coliform, dầu mỡ ĐTV, Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC).
 
B. Đối với Chuyên đề môi trường không khí:
Phạm vi thực hiện: 
        Các điểm trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn chạy qua tỉnh Bình Thuận.
Vị trí lấy mẫu:
-       Khu vực cảng cá La Gi, thị xã La Gi
-       Khu vực cảng cá Phan Thiết, thành phố Phan Thiết;
-       Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết, thành phố Phan Thiết;
-       Khu vực chế biến thủy sản Phú Hài, thành phố Phan Thiết;
-       Khu vực chế biến cá cơm Mũi Né, thành phố Phan Thiết;
-       Khu vực khu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, huyện Tuy Phong;
-       Khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, huyện  Tuy Phong;
Tần suất và chỉ tiêu phân tích: 
-       Tần suất lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 1 lần với chỉ tiêu đánh giá: vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, H2S, NH3, tiếng ồn. Đối với khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 4, chỉ tiêu đánh giá: vi khí hậu, bụi, CO, NO2, SO2, tiếng ồn

Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124452