Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường
7:54' 18/3/2014

Nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng hồ sơ môi trường, thúc đẩy tiến độ công việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên viên các phòng thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường, ngày 21 tháng 01 năm 2014, Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTQTMT, Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường.
Các tin tiếp
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1919842