Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014
7:46' 13/3/2014

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 270/2013 QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014.Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận ban hành Kế hoạch số: 01/TTQTMT-KT, ngày 22/ 01/2014, Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2014 và Kế hoạch số 03/TTQTMT-KT ngày 19/02/2014, Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước mặt (sông Cà Ty, sông Giêng) năm 2014 nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm. Theo đó:

Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2014:
Thời gian quan trắc
Điểm nền: quan trắc 12 lần/năm. Mỗi đợt tiến hành lấy mẫu vào ngày 15, 16 của mỗi tháng.
Đối với các điểm còn lại: không khí: quan trắc 6 lần/năm, môi trường nước: quan trắc 04 lần/năm, môi trường đất: quan trắc 01 lần/năm.
-         Đợt 1: 10/02 – 14/3: quan trắc chất lượng môi trường không khí và nước;
-         Đợt 2: 01/4 – 26/4: quan trắc chất lượng môi trường không khí và đất;
-         Đợt 3: 05/5 – 06/6: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí;
-         Đợt 4: 30/6 – 01/8: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí;
-         Đợt 5: 18/8 – 12/9: quan trắc chất lượng môi trường không khí;
-         Đợt 6: 06/10 – 07/11: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí.
Vị trí, chỉ tiêu, tần suất quan trắc …(chi tiết)                                                   
Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước mặt 2014:
Vị trí lấy mẫu nước mặt trên lưu vực sông Giêng:
-       Điểm cầu sông Giêng ở QL1A (cầu sông Giêng);
-       Điểm ở sông Giêng nằm dưới điểm giao nhau giữa sông Giêng và suối Tượng;
-       Điểm ở sông Giêng nằm phía dưới khu vực Z30D;
-       Điểm ở sông Dinh nằm phía dưới điểm giao nhau giữa sông Giêng với sông Dinh.
Vị trí lấy mẫu nước mặt thành phố Phan Thiết:
-       Cầu Cà Ty;
-       Cách Cầu Trần Hưng Đạo 200m về hướng biển;
-       Cầu Lê Hồng Phong;
-       Đập Phú Hội;
-       Thượng nguồn sông Cà Ty (phía trên đập Phú Hội 100m)
Tần suất và chỉ tiêu phân tích
-       Nước sông Cà Ty ở thành phố Phan Thiết lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 2 lần vào lúc triều cường và triều kiệt với chỉ tiêu đánh giá: pH, TSS, BOD5, COD, DO, Phosphat, Nitrat, Sắt tổng, Cl-, Tổng Coliform, dầu mỡ tổng, Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC), độ đục.
-       Nước mặt ở sông Giêng lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 1 lần. Chỉ tiêu đánh giá: Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC), độ đục, pH, DO, BOD5, COD, TSS, phosphat, Amoni (tính theo N), Nitrat, Nitrit, Pb, Zn, Fe, As, phenol, E. Coli, Coliform, Xyanua.

Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124424