Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015
15:44' 20/4/2017

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 192/ QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2015.Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận (nay là Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận) ban hành Kế hoạch số: 01/TTQTMT-KT, ngày 09/ 03/2015, Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2015 và Kế hoạch số 02/TTQTMT-KT ngày 10/03/2015, Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước  và không khí năm 2015 nhằm phục vụ báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh . Theo đó:

Kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường năm 2015:
Thời gian quan trắc
Điểm nền: quan trắc 12 lần/năm. Mỗi đợt tiến hành lấy mẫu vào ngày 15, 16 của mỗi tháng.
Đối với các điểm còn lại: không khí: quan trắc 6 lần/năm, môi trường nước: quan trắc 04 lần/năm.
-         Đợt 1: Tháng 3:  quan trắc chất lượng môi trường không khí và nước;
-         Đợt 2: Tháng 4: quan trắc chất lượng môi trường không khí;
-         Đợt 3: Tháng 5 và Tháng 6: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí;
-         Đợt 4: Tháng 7: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí;
-         Đợt 5: Tháng 8: quan trắc chất lượng môi trường không khí;
-         Đợt 6: 06/10 – 07/11: quan trắc chất lượng môi trường nước và không khí
Vị trí, chỉ tiêu, tần suất quan trắc …(chi tiết)                                                   
Kế hoạch xây dựng báo cáo chuyên đề môi trường nước và không khí năm 2015:
A. Đối với môi trường nước:
Phạm vi thực hiện: 
        Môi trường nước tại các nguồn xả của khu/cụm tập trung chế biến thủy hải sản trên địa bàn TP.Phan Thiết, thị trấn Phan Rí Cửa- huyện Tuy Phong, thị xã LaGi
Vị trí lấy mẫu:
-       Điểm tiếp nhận nước thải sau HTXLNT tập trung Cảng cá Phan Thiết;
-       Điểm tiếp nhận nước thải Nam Cảng cá Phan Thiết;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu chế biến thủy hải sản Phú Hài;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Mũi Né;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Mũi Kê Gà;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Cảng cá La Gi;
-       Điểm tiếp nhận nước thải khu vực chế biến cá cơm Cảng cá Phan Rí Cửa;
Tần suất và chỉ tiêu phân tích: 
-       Tần suất lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 1 lần với chỉ tiêu đánh giá: pH, TSS, BOD5, COD, Phosphat, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Nitrit, Cl-, Tổng Coliform, dầu mỡ ĐTV, Nhiệt độ, độ dẫn điện (EC).
 
B. Đối với Chuyên đề môi trường không khí:
Phạm vi thực hiện: 
        Các điểm trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn chạy qua tỉnh Bình Thuận.
Vị trí lấy mẫu:
-       Khu vực ngã hai xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam
-       Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết, thành phố Phan Thiết;
-       Khu vực khu dân cư thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc;
-       Khu vực khu dân cư thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình;
-       Khu vực khu dân cư Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình;
-       Khu vực khu dân cư Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong;
-       Khu vực ngã tư thị trấn Liên Hương, huyện  Tuy Phong;
-       Khu vực khu dân cư xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.
Tần suất và chỉ tiêu phân tích: 
-       Tần suất lấy mẫu 4 đợt/năm. Mỗi đợt tại mỗi vị trí lấy 2 lần với chỉ tiêu đánh giá: bụi, tiếng ồn.

Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124433