Kế hoạch quan trăc môi trường năm 2018
14:40' 12/11/2020
Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận, cần phải tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý và quy hoạch môi trường. Muốn làm tốt công tác đó, cần thiết phải có những thông tin và số liệu tốt về hiện trạng cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên của tỉnh dựa trên kết quả quan trắc môi trường nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước thải, không khí. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đang triển khai công tác quan trắc môi trường hằng năm dưới sự điều phối và giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


Tuy nhiên, hiện nay, do hạn chế ở nhiều mặt (nhất là kinh phí hoạt động, không đồng nhất hàng năm), nên trong quá trình quan trắc hiện trạng tỉnh đã cắt giảm bớt một số điểm và một số chỉ tiêu so với tất cả các điểm theo Quy hoạch hiện trạng môi trường giai đoạn 2010 - 2020.

Vì vậy, trước thực trạng môi trường của tỉnh hiện nay đang có diễn biến xấu, tình trạng cá chết đang xảy ra liên tục, vỡ hồ chứa nước tại khu vực khai thác TiTan,…. việc đầu tư vào công tác quan trắc môi trường tỉnh là hoàn toàn cần thiết. Công tác quan trắc môi trường đầy đủ sẽ cung cấp, dự báo những thông tin và số liệu chính xác về chất lượng môi trường, cũng như xu thế diễn biến môi trường tự nhiên đến các nhà quản lý, giúp cho các nhà quản lý có biện pháp xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra và đưa ra những biện pháp bảo vệ, ngăn chặn sự cố môi trường được tốt hơn.  
Theo Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 đã được UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tại các Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 và Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 03/6/2016; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành xây dựng kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh trong năm 2018 như sau

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUAN TRẮC 2018  (CLICK XEM)
Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148790