Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận
10:33' 26/7/2012

Ngày 21/62012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 170/QĐ-STNMT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.Theo đó, Quy chế này quy định về nội dung, biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là CNTT) phục vụ cho công tác điều hành và quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận. Quy chế này áp dụng cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị.
Quản trị mạng Sở có trách nhiệm tạo, lập và cung cấp tài khoản truy nhập hệ thống mạng nội bộ, hệ thống email cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở.
Đối với công chức, viên chức tiếp nhận mới hoặc luân chuyển, ngừng công tác ở Sở: Quản trị mạng căn cứ quyết định của cơ quan tạo mới hoặc hủy bỏ các tài khoản liên quan cho các cá nhân đó.
Cán bộ, công chức, viên chức phải cài đặt mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình, có trách nhiệm bảo vệ và bảo mật tài khoản, dữ liệu của mình như: thư công vụ, quản lý hồ sơ công việc, kế toán, cơ sở dữ liệu…; không tự ý xâm nhập các tài khoản khác; đồng thời không cho thông tin tài khoản của mình cho các cá nhân không có liên quan.
Mật khẩu phải thay đổi thường xuyên hoặc định kỳ 3 tháng 1 lần. Không dùng một mật khẩu trong nhiều tài khoản.
Về quản lý, sử dụng hệ thống: Cán bộ, công chức Sở có trách nhiệm quản lý trang thiết bị CNTT (máy vi tính, máy in, thiết bị ngoại vi,…) được giao, tự quản lý dữ liệu trên máy tính của mình, tự quyết định việc chia sẻ tài nguyên với các máy tính khác theo đúng quy định. Ngoài ra, đối với cơ sở dữ liệu thuộc dạng tài liệu “Mật” theo quy định khi chia sẻ, cung cấp phải có ý kiến của lãnh đạo cơ quan và quản lý, lưu trữ theo quy định của ngành tài nguyên và môi trường.
Quản trị mạng Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đánh giá sự hoạt động của máy chủ, máy trạm, các thiết bị mạng và các thiết bị ngoại vi theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; thực hiện việc sao lưu dữ liệu; ghi nhật ký báo lỗi của mạng, các thiết bị CNTT để thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất, giảm thiểu tối đa các sự cố kỹ thuật; cung cấp địa chỉ IP mạng và tham số mạng cho người dùng kết nối vào mạng LAN Sở.
Máy tính chứa dữ liệu quan trọng và thường xuyên kết nối Internet phải cài đặt các phần mềm diệt virus tin cậy, có bản quyền.
Máy tính và các thiết bị CNTT để nơi an toàn, tránh ảnh hưởng các tác nhân bên ngoài (ánh nắng, mưa…), không để các tài liệu giấy gần máy tính và các thiết bị ngoại vi nhằm tránh cháy nổ xảy ra, thường xuyên vệ sinh cho máy; hàng ngày kiểm tra theo dõi sự hoạt động của máy tính, thiết bị ngoại vi... Khi không sử dụng máy tính nên tắt máy nhằm tiết kiệm điện và phòng, chống các xâm nhập trái phép.
Trong quá trình sử dụng các thiết bị CNTT, nếu có sự cố xảy ra, cán bộ, công chức, viên chức lập tờ trình yêu cầu sửa chữa, chuyển đến Quản trị mạng. Trong trường hợp xảy ra sự cố lớn phiếu sửa chữa phải được xác nhận của lãnh đạo.
Các công việc sửa chữa hàng ngày đều được ghi vào nhật ký sửa chữa của Quản trị mạng sau mỗi lần sửa chữa.
Đối với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở khi quản lý, lưu trữ và cung cấp cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải thực hiện đúng theo Quyết định số 126/QĐ-STNMT, ngày 29/8/2006 về lưu trữ, thu thập hồ sơ ngành tài nguyên và môi trường và Quyết định số 177/QĐ-STNMT, ngày 31/12/2007 về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở hàng năm có kế hoạch giao nộp tài liệu, cơ sở dữ liệu có liên quan về Trung Tâm Công nghệ Thông tin để bảo quản và lưu trữ.
Trung Tâm Công nghệ Thông tin tổ chức việc phân loại dữ liệu, thu thập, xử lý và cung cấp cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu theo đúng các quy định hiện hành.

 


Các tin tiếp
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NƯỚC MẶT   (23/6/2013)
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA NƯỚC NGẦM   (23/6/2013)
Quyết định: Số: 170/QĐ-STNMT Về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận   (24/10/2012)
Quyết định: Số: 120/QĐ-STNMT Về việc thành lập Tổ công tác Điều hành – Kiểm tra Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường   (24/10/2012)
Quyết định: Số: 31/2012/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (24/10/2012)
Chỉ thị: 27/CT-UBND Chỉ thị: Về một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (24/10/2012)
Quyết định: Số: 35/2012/QĐ-UBND Về việc Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (24/10/2012)
Quyết định: Số: 1534 /QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025   (24/10/2012)
Quyết định: Số: 120/QĐ-STNMT Về việc thành lập Tổ công tác Điều hành – Kiểm tra Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường   (24/10/2012)
Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận   (26/7/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2135890