Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT
7:53' 13/3/2014

Ngày 22/11/2013, Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTQTMT, về việc ban hành Quy định thời gian trả kết quả mẫu thử nghiệm cho khách hàng của Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận và Quy định thời gian phân tích mẫu tại Phòng Thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận.

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
Các tin tiếp
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1919846