Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014
7:38' 13/3/2014

Sông Cà Ty và sông Giêng được hình thành từ các nhánh sông suối lớn có hệ thống khá chằng chịt giúp điều hòa khí hậu và làm nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, ăn uống, tưới tiêu trong nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên các sông, suối, hồ lại là nơi tiếp nhận các nguồn thải sau đó đổ vào hạ lưu ra các biển. Nếu nguồn nước mặt trên hai sông này bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sống của người dân trên các địa bàn huyện Hàm Tân, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết. 

                                      Sông Giêng đoạn Z30D và sông Cà Ty tại Cầu Lê Hồng Phong

Thực hiện Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao. Trung tâm Quan trắc Môi trường Bình Thuận đã thực hiện chuyên đề “Hiện trạng môi trường nước mặt sông Cà Ty và sông Giêng” Theo đó, Báo cáo chuyên cung cấp các thông tin và diễn biến môi trường nước, nguyên nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và tác động của chúng đến sức khỏe con người, kinh tế xã hội, hệ sinh thái và môi trường tự nhiên nhằm phục vụ cho Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh.

Phạm vi báo cáo chuyên đề: Một số vị trí dọc theo các sông Cà ty trên địa bàn thành phố Phan Thiết và sông Giêng trên địa bàn huyện Hàm Tân.
Lưu vực sông Cà Ty:
1.     Điểm tại điểm cách đập Phú Hội 100m;
2.     Điểm tại đập Phú Hội;
3.     Điểm tại cầu Cà Ty;
4.     Điểm tại Cầu Lê Hồng Phong;
5.     Tại điểm cách cầu Trần Hưng Đạo 200m.
Các chỉ tiêu đánh giá: pH, TSS, Cl-, DO, BOD5, COD, NO3-, Phosphate, tổng Fe, Coliform, dầu mỡ động thực vật. Tần suất 6 đợt vào các thời điểm khác nhau trong năm.
Lưu vực sông Giêng:
6.     Điểm tại nước mặt suối Tượng;
7.     Điểm tại cầu sông Giêng;
8.     Điểm tại trại giam Z30D;
9.     Điểm tại hợp lưu sông Giêng và sông Dinh.
Các chỉ tiêu đánh giá: pH, độ dẫn, độ đục, TSS, DO, BOD5, COD, NO3-, Phosphate, tổng Fe, Coliform, CN-, NH4+, E.coli, Nitrit, Kẽm, Chì, Phenol, Asen. Tần suất 06 đợt vào các thời điểm khác nhau trong năm.
        
 
                                    

 


Các tin tiếp
Tuyên truyền, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018   (15/7/2019)
Vui trung thu 2018 của các cháu thiếu nhi TTQTTNMT.   (1/10/2018)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2016   (21/4/2017)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2015   (20/4/2017)
Trung tâm quan trắc môi trường Bình Thuận: ban hành quy trình thực hiện hồ sơ môi trường   (18/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận ban hành quyết định số: 29/QĐ-TTQTMT   (13/3/2014)
Kế hoạch quan trắc môi trường năm 2014   (13/3/2014)
Chuyên đề môi trường nước sông Cà Ty và sông Giêng năm 2014   (13/3/2014)
Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Thuận thực hiện chuyên đề môi trường không khí   (13/3/2014)
Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Thuận năm 2013   (10/3/2014)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2148777