Bình Thuận: Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
8:13' 1/4/2013

Ngày 28/03/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), tham dự có đồng chí Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.Tại Hội nghị, đã nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kiêm Tổ trưởng Tổ công tác góp ý Dự thảo Luật đất đai sửa đổi báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo Luật đất đai sửa đổi cùng Các sở, ngành và địa phương phát biểu góp ý kiến đóng góp những vấn đề quan trọng mà Tỉnh đang quan tâm. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý đến ngày 20/3/2013 thì đã có 66 sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp các cấp trên địa bàn tỉnh đã có báo cáo tổng hợp góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với 48.759 lượt người tham gia đóng góp 25.843 ý kiến.
Trong đó: Quần chúng nhân dân 38.110; lực lượng vũ trang 2.245; Nhà khoa học: 294; doanh nghiệp 84; chức sắc tôn giáo: 06; tổ chức Đảng 181; Cán bộ, công chức: 7.839 người.
Trong 25.843 ý kiến đóng góp có những ý kiến trùng lắp được Tổ Công tác 402 biên soạn thành 459 nhóm ý kiến góp ý, đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứ trong Dự thảo báo cáo tổng hợp.
Nội dụng dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này về cơ bản đã giải quyết được một số vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư mà khi thực hiện Luật đất đai năm 2003 đã gặp phải. Nội dung của Dự thảo phù hợp với các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách pháp luật đất đai được nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đặt nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cụ thể:
- Về quy hoạch sử dụng đất: nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hướng quy hoạch sử dụng đất là kết quả tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả đất đai cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và đơn vị hành chính;
- Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
- Thu hẹp các đối tượng được giao đất và mở rộng đối tượng được thuê đất.
- Tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn kéo dài hơn, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cao hơn so với Luật đất đai năm 2003 để khuyến khích nông dân gắn bó hơn với đất và yên tâm đầu tư sản xuất và có điều kiện tích tụ đất đai tiến đến sản xuất hàng hoá lớn trong nông nghiệp;
- Áp dụng hình thức cho thuê đất nông nghiệp đối với lực lượng vũ trang, đất xây dựng công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh của cơ quan sự nghiệp;
- Nội dung của dự thảo cũng đã quy định rõ ràng và cụ thể hơn các trường hợp Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đối với các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì áp dụng hình thức người sử dụng đất chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án.
Tuy nhiên, để Luật đất đai có tính ổn định, lâu dài, hạn chế những vấn đề bất cập, tồn tại do thực tiễn đặt ra, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo. /.

Một hình ảnh tại Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)


Các tin tiếp
Thời hạn giao đất nông nghiệp được nâng lên mức 50 năm   (17/10/2012)
Thu tiền sử dụng đất: Cần “cú hích” mạnh mới về đích   (17/10/2012)
Quy trình gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp trong 8 ngày   (17/10/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương: Nhanh chóng xét tính pháp lý, đền bù cho dân   (12/9/2012)
Hội thảo quốc gia Chính phủ điện tử "xoáy" vào dịch vụ công   (8/9/2012)
Đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng đá hoa trắng   (19/8/2012)
Giảm Cụm công nghiệp và quy hoạch khu chế biến Titan   (26/7/2012)
Chỉ số năng lực quản lý môi trường và những vấn đề liên quan đến môi trường không khí Việt Nam   (26/7/2012)
Việt Nam - một trong những nước đi đầu về ứng phó BĐKH   (26/7/2012)
Quy hoạch sân bay Phan Thiết   (19/7/2012)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1919861