DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TẠI VÒNG 1
16:37' 28/4/2023

 Ngày 28/04/3023, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận ban hành Thông báo số: 02/TB-HĐTD danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tại vòng 1 (vòng kiểm tra Phiếu đăng ký dự thi) kỳ xét tuyển viên chức  Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Bình Thuận năm 2022. 

 NỘI DUNG THÔNG BÁO
Các tin tiếp
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TẠI VÒNG 1   (28/4/2023)
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC   (26/4/2023)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022   (27/3/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2135870