QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
9:11' 27/3/2023


Ngày 24/03/3023, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận ban hành Quyết định số: 01/QĐ-HĐTD về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận Bình Thuận năm 2022.                                                                                                                                             NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH  


Các tin tiếp
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TẠI VÒNG 1   (28/4/2023)
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC   (26/4/2023)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022   (27/3/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2135869