THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022
8:21' 14/10/2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định 59/QĐ-TTQTTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức như sau:- Số lượng: 19 chỉ tiêu.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan.
- Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận và Xét tuyển 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 13/10/2022 đến hết ngày 11/11/2022.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
+ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận
+ Số 15 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, Phan Thiết, Bình Thuận.
+ ĐT: 0252 3823.385
- Thông tin chi tiết được niêm yết tại Trung tâm và đăng tải trên các website: quantracmoitruong.binhthuan.gov.vn; stnmt.binhthuan.gov.vn

 I. NỘI DUNG THÔNG BÁO

 II. PHỤ LỤC 01

 III. PHỤ LỤC 02

 IV. PHIẾUĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN


Các tin tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124438