HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN
13:56' 6/10/2020

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (trước đây là Trung tâm Quan trắc môi trường được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-STNMT ngày 04/12/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường).
Là đơn vị nhà nước hoạt hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: Quan trắc hiện trạng môi trường hằng năm trên địa bàn tỉnh; Tổ chức vận hành hệ thống quan trắc tài nguyên nước dưới đất đảo Phú Quý; Tiếp nhận, truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường,... Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Bình Thuận được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 04/02/2016, Trung tâm cũng đã thực hiện tư vấn khảo sát, thăm dò, điều tra, thống kê, giám sát nghiệp vụ, thiết kế kỹ thuật các dự án có liên quan đến tài nguyên và môi trường; thực hiện các dịch vụ, tư vấn, giám sát, thiết kế, thi công về tài nguyên và môi trường,...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như trong tư vấn, thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chúng tôi luôn cố gắng trao dồi kỹ năng, nâng cao trách nhiệm để thực hiện và hoàn thành công việc được hiệu quả nhất, tốt nhất, mang lại thành công và hài lòng nhất cho quý khách hàng.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận mong nhận được sự quan tâm, mong có cơ hội hợp tác với quý Công ty, doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 CHI TIẾT HỒ SƠ NĂNG LỰC (CLICK XEM)

Các tin tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2022   (14/10/2022)
Thông báo về việc viên chức nghỉ việc   (2/6/2022)
HỒ SƠ NĂNG LỰC TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN   (6/10/2020)
Cơ cấu tổ chức   (11/4/2019)
Thông báo thay đổi địa chỉ làm việc   (26/9/2017)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận   (19/5/2016)
Lĩnh vực hoạt động   (4/4/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    2124429