Cơ cấu tổ chức
8:32' 23/2/2013

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Thuận: 1. Ban giám đốc: 

+ Đ/c: Trần Hữu Minh Tùng -  Giám đốc 
  
 Điện thoại: 0252.3824591
+ Đ/c: Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc
+ Đ/c: Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc

2. Phòng Nghiệp vụ - Kỹ thuật
Trưởng Phòng: Huỳnh Khắc Điệp
Điện thoại: 0252.3823750

3. Phòng Thí nghiệm:
Trưởng phòng: Đoàn Thị Ngọc Linh
Điên thoại: 0252.3751127

4. Phòng Quan trắc hiện trường:
Phó Trưởng phụ trách phòng: Cao Văn Thành
Điên thoại: 0252.3822129

5. Phòng  Hành chính - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thuận
Điện thoại: 0252.3823385
 

 


Các tin tiếp
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ ĐỢT 2 NĂM 2014   (22/8/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM ĐỢT 2 NĂM 2014   (22/8/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT ĐỢT 2 NĂM 2014   (22/8/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯƠNG KHÔNG KHÍ ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3 NĂM 2014   (22/8/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐỢT I/2014   (20/5/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT NĂM 2014   (20/5/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN ĐỢT I/2014   (19/5/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGẦM ĐỢT I/2014   (19/5/2014)
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT ĐỢT I/2014   (19/5/2014)
Cơ cấu tổ chức   (23/2/2013)
Tìm kiếm
Mạng thông tin
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1919837